• Adres

  Nish İstanbul B Blok No: 44 D: 138 Bahçelievler / İstanbul

 • E-Mail

  info@agehukuk.com

Fikri Mülkiyet Hukuku

Globalleşen dünyada uluslararası ticaretin hızla yaygınlaşması, yerli ve yabancı firmaların kendilerine ait ürünlerin ve hizmetlerin ayırt edici karakteristik yönlerini koruması gerekliliğini artırmıştır. Bu çerçevede Fikri Sınaî Haklar Hukuku Türkiyede de hızla gelişmiş, AGE bu süreçte fikri mülkiyet hukukunun Türkiye’de gelişmesinde teorik ve pratik anlamda katkı sağlamıştır.

 • Marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı modellerin ulusal ve uluslararası alanda araştırılması, tescili, korunması ve devri işlemleri
 • Marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hakları ile ilgilİ danışmanlık hizmeti verilmesi ve uyuşmazlıklardan doğan davaların takibi
 • Telif hakları
 • Ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi
 • Birleşme devralmalarda fikri mülkiyet hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve lisans verme/alma görüşmelerinde danışmanlık hizmeti verilmesi